มอเตอร์สเต็ปปิ้งเชิงเส้นแบบไฮบริด Nema 34 (86 มม.)