สเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบวงปิด

สเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบวงปิดเป็นสเต็ปเปอร์มอเตอร์ที่รวมเข้ากับตัวเข้ารหัส ทำให้สามารถควบคุมลูปปิดได้โดยใช้การป้อนกลับตำแหน่ง/ความเร็วสามารถใช้แทนเซอร์โวมอเตอร์ได้สามารถรวมเอ็นโค้ดเดอร์กับสเต็ปเปอร์มอเตอร์ลีดสกรู บอลสกรูสเต็ปเปอร์ โรตารีสเต็ปเปอร์ และสเต็ปเปอร์มอเตอร์เพลากลวงThinkerMotion มีสเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบวงปิดอย่างเต็มรูปแบบ (NEMA 8, NEMA11, NEMA14, NEMA17, NEMA23, NEMA24, NEMA34)การปรับแต่งสามารถประมวลผลได้ตามคำขอ เช่น เบรกแม่เหล็ก กระปุกเกียร์ ฯลฯ