มอเตอร์สเต็ปปิ้งเชิงเส้นแบบไฮบริด Nema 14 (35 มม.)