มอเตอร์สเต็ปปิ้งเชิงเส้นแบบไฮบริด Nema 24 (60 มม.)